TRAILERFruehling – Kollektion 2016 sommer H Nadine tCorQdBshx